27/12/09

Το μόνο που έχω να πω για το 2009 είναι...Τrouble is a friend 
Τι κείμενα απολογιστικά και αηδίες...
Αν έμαθα κάτι το 2009 ήταν αυτό:

Trouble
Is a friend of mine
Ahh

How I hate the way
He makes me feel
And how I try
To make him leave
I try
Oh, oh, I try

But he's
There in the dark
He's there in my heart
He waits in the wings
He's gotta play a part
Trouble is a friend
Yeah
Trouble
Is a friend of mine
So don't be alarmed
If he takes you
By the arm
I roll down the window
I'm a sucker
For his charm
Trouble is a friend
Yeah
Trouble
Is a friend of mine

Δεν υπάρχουν σχόλια: